BİLBEDAHE

Açıktan. Aşikâr olarak. Meydanda olarak. Besbelli.(...Hem şu âlemin Sâni-i Zülcelal'i bütün güzel masnuatiyle kendini zişuur olanlara tanıttırması ve kıymetli nimetler ile kendini onlara sevdirmesi bizzarure onun mukabilinde, zişuur olanlara marziyatı ve arzu-yu İlâhiyelerini bir elçi vasıtasiyle bildirmesini istemesine mukabil; en âlâ ve ekmel bir surette, Kur'an vasıtasıyla o marziyat ve arzuları beyan eden ve getiren yine bilbedahe O Zât'tır. M.)

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • TAHSİNAT — Alkışlamalar. Güzelleştirmeler. Beğenmeler.(Bilbedahe şöyle tahsinat ve tezyinat, onların Sâniinde gayet şiddetli bir irâde i tahsin ve kasd ı tezyin var olduğunu gösterir. Ve irade i tahsin ve tezyin ise bizzarure o Sâni de san atına karşı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜKÂBERE — (Kibr. den) Kendi sözünün haksızlığını ve karşısındakinin doğruluğunu bildiği hâlde kabul etmemek ve nizâ çıkarmak, kavga etmek. Kendini büyük görmek.(Hilkat ı kâinatta bir hikmet i tâmme görünüyor. Evet inayet i ezeliyenin timsali olan hikmet i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • REHBER — f. Yol gösteren, kılavuz. (Bak: Mürşid)(...Hem Rabb ül Âlemîn, meyve i âlem olan insana âlemi içine alacak bir vüs at ı istidat verdiğinden ve bir ubudiyet i külliyeye müheyya ettiğinden ve hissiyatça kesrete ve dünyaya mübtelâ olduğundan; bir… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İNKILÂB-I HAKAİK — Hakikatlerin tam zıddına dönmesi (ki, böyle bir şey mümkün değildir.) (Bak: İçtima ı zıdden) (İnkılâb ı hakaik ittifâken muhaldir. Ve inkılâb ı hakaik içinde muhal ender muhal, bir zıd, kendi zıddına inkılâbıdır. Ve bu inkılâb ı ezdâd içinde… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.